JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.

Audyt -- Ocena podatkowa

Audyt podatkowy wykonywany jest przez grono doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Podstawą audytu jest ścisła współpraca z Klientem, pod dyskusje poddawane są wszelkie wątpliwości, także w zakresie nieobjętym audytem zgłoszone przez Klienta.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź identyfikacji zagrożenia, prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka. Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport z audytu podatkowego.