JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Wycena przedsi?biorstw

Wiedza o warto?ci przedsi?biorstwa jest podstaw? wielu procesów rynkowych, jakim mo?e podlega? dana organizacja. Szacowanie firm jest niezb?dne na ka?dym etapie jej rozwoju. Przede wszystkim jednak jest nie zb?dna podczas zmian w?asno?ciowych, wprowadzania na rynek gie?dowy, podwy?szanie kapita?u czy oceny zarz?dzania przedsi?biorstwem.