JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Informatyka -- Wdro?enie systemu aptecznego

 

Komputery zadomowi?y si? ju? na dobre w ka?dej dziedzinie ?ycia. Nie inaczej jest z medycyn? - trudno sobie wyobrazi? funkcjonowanie przychodni, szpitala czy apteki bez odpowiedniego oprogramowanie. Firma Jadmar od pocz?tków swej dzia?alno?ci specjalizuje si? w info-rmatyzacji tego segmentu rynku. Dostarczamy popularne i sprawdzone rozwi?zania firmy KAMSOFT.
 
Oferowany przez nas kompleksowy proces informatyzacji obejmuje :
 
  • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprz?tu komputerowego, oraz dostarczenie takiego sprz?tu
  • Sprzedarz oprogramowanie medycznego
  • Zainstalowanie oraz skonfigurowanie zarówno sprz?tu komputerowego jak i oprogramowania
  • Szkolenia w zakresie obs?ugi programów
  • Sta?y serwis obejmuj?cy m.in. regularn? konserwacj? sprz?tu oraz upgrade programów

 

 

Poza tym nasi klienci mog? w ka?dej chwili skorzysta? z pomocy naszych pracowników, która jest udzielana telefonicznie.