JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Wsparcie biznesowe -- Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Wzrost przedsiębiorstw ma charakter nierównomierny i zależy zarówno od panującej koniunktury gospodarczej, jak i etapu na jakim znajduje się cykl życia branży, w jakiej działa Przedsiębiorstwo. Koniunktura i charakter branży decydują zatem o tym, czy realizacja celów ekonomicznych przedsiębiorstwa powinna odbyć się drogą wzrostu przychodów czy ograniczania kosztów. Celem niniejszej usługi, skierowanej do przedsiębiorstw zamierzających optymalizować poziom ponoszonych kosztów, jest identyfikacja obszarów, w których istnieje potencja? do ich redukcji.

 
Dzięki analizie trendów i związków między danymi ilościowymi i wartościowymi, charakteryzującymi  dzia?alność przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu oraz między planami a ich wykonaniem można wskazać obszary w których istnieje największy potencjał optymalizacyjny. Takie podejście umożliwia obiektywne  i stosunkowo szybkie przeprowadzenie diagnozy i określenie kierunków działań restrukturyzacyjnych.
 
Zakres prac:
  • wstępnego zapoznanie się z działalnością i organizacją przedsiębiorstwa (wywiady)
  • uzyskania danych do analizy
  • cyklu spotkań z kadrą kierowniczą służących weryfikacji wstępnych ustaleń
  • analizy danych