JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Szkolenia -- Szkolenia podstawowe

Firma Jadmar organizuje szkolenia podatkowe dla konkretnych firm i instytucji. Ich zaletą jest dostosowanie programu zajęć do specyfiki i indywidualnych potrzeb naszych klientów. 

Na podstawie zebranych przez nas informacji powstaje program szkolenia. W zajęciach uczestniczą pracownicy tylko jednej firmy, dzięki czemu mają możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
Ta forma szkolenia jest szczególnie zalecana w przypadku przygotowania firm do wdrożenia nowego systemu sprawozdawczości finansowej, zmiany polityki rachunkowości, implementacji nowych ustaw czy rozwiązywania specyficznych problemów danej jednostki.
 
Tematy szkoleń:
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rozliczenie podatku CIT
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług – najnowsze zmiany, akty wykonawcze - zagadnienia związane z bieżącą praktyką
 • Akademia Podatku VAT – warsztaty praktyczne modelowane przez uczestników
 • Najważniejsze zagadnienia związane z podatkiem VAT oraz orzecznictwem NSA i ETS
 • Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja i reklama
 • Podatek akcyzowy - w aspekcie aktualnego stanu prawnego
 • Podatek od nieruchomości i podatki lokalne
 • Świadczenia na rzecz pracowników - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 • Delegacje służbowe problemy ewidencyjno - podatkowe
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków - ich wpływ na wynik finansowy firmy
 • Ordynacja podatkowa
 • Opodatkowanie instrumentów pochodnych
 • Opodatkowanie transakcji leasingowych
 • Opodatkowanie opcji menedżerskich
Termin szkolenia, miejsce, w którym ma ono się odbyć jak i czas jego trwania ustalamy tak, by przygotowane zajęcia nie kolidowały
z codzienną Państwa pracą.