JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Szkolenia -- Szkolenia księgowych

Firma Jadmar organizuje także szkolenia księgowych, głównych księgowych jak z najpopularniejszego pakietu biurowego produkowanego przez Microsoft (szkolenia MS Excel, Word, PowerPoint; Access). Szkolenia organizowane są pod zamówienie dla konkretnego odbiorcy, uwzględniający specyficzne potrzeby konkretnej firmy i wskazanej grupy pracowników, dający szeroki margines na dyskusję i indywidualne potraktowanie problematyki, a jednocześnie pozwalający na sprawdzenie posiadanej i nabywanej w trakcie szkolenia wiedzy daje wysoką gwarancję, że pieniądze przeznaczone na ten cel zostaną wydane właściwie i zapewnią określony z góry skutek.

 
 
Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim dla dużych i małych firm ale także dla osób indywidualnych . W zależności od potrzeb firmy uczestnikami szkoleń mogą być zarówno doświadczeni pracownicy, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, jak i osoby zaczynające dopiero pracę na danym stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz wysoki poziom merytoryczny organizowanych przez nas szkoleń spotkały się z uznaniem wielu firm, które korzystały z naszych usług. Oferujemy przy tym bardzo atrakcyjne ceny, których wysokość jest każdorazowo uzgadniana z Klientem, przy uwzględnieniu zakresu szkolenia, złożoności problematyki i liczby osób.