JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowość -- Rozliczenia roczne PIT, CIT

Biuro Rachunkowe zajmuje się sporządzaniem i dostarczaniem do urzędów skarbowych rozliczeń rocznych PIT i CIT. Biuro wykonuje deklaracje podatkowe zarówno w ramach stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej.

 

Od początku 2007 r. obowiązują nowe zasady składania deklaracji podatkowych w podatkach dochodowych. Podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji przez podatników w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych, a płatnicy z obowiązku składania deklaracji w trakcie roku podatkowego. Wykazanie należnych zaliczek jest dokonywane przez podatników podatku CIT po zakończeniu roku podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym CIT-8.

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych deklaracji i informacji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych oraz deklaracji i informacji, jakie zobowiązane jest sporządzić płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Rozliczenie roczne PIT:

 

  • PIT-28 - roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły,
  • PIT-36 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach
    i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.
  • PIT-37 - Zeznanie podatkowe osób, które nie uzyskują dochodów (strat) z działalności gospodarczej,
  • PIT-38 -Zeznanie podatkowe za dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,