JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowość -- Księgi przychodów i rozchodów

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe, to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownicy naszego biura muszą podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii - specjalisty prawa podatkowego. Szczególnym rozwiązaniem jest ustalana z każdym klientem indywidualnie forma rachunkowości zarządczej - tzn. controling przychodów i kosztów oraz ustalenie z klientem ważnych dla działalności centrów zysków i kosztów oraz sporządzania wg założonych kryteriów raportów okresowych ustalonych co do zakresu.

 


Prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów:  

 

  • analiza, kontrola i wprowadzanie dostarczanych dokumentów
  • rejestry VAT i inne ewidencje wymagane przepisami
  • sporz?dzanie miesi?cznych i rocznych deklaracji podatkowych