JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowość -- Ewidencja i rozliczenia VAT

Podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji zakupów i usług od towarów i usług. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia takiej ewidencji są faktury VAT, faktury korygujące oraz dokumenty celne.

 

Ewidencja prowadzona dla potrzeb rozliczeń podatku VAT powinna zawierać dane niezbędne do określenia:

 

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • wysokość podatku należnego
  • kwoty podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku, a w konsekwencji podatku naliczonego obniżającego podatek należny
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
  • inne dane służące do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej
 

Pomagamy podatnikowi na bieżąco prowadzić ewidencje zakupów i sprzedaży, a dokumenty archiwizujemy. Każda oferta współpracy jest rozpatrywana indywidualnie.