JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowość -- Księgi rachunkowe

 

Księgi rachunkowe to dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Odzwierciedlają aktywa, pasywa, przychody i koszty firmy. Stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

 

Zakres usługi:

 

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • kresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki