JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza -- Sprawozdań finansowych

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii audytora potwierdzającej ich rzetelność i jasność.

 
Kluczową cechą odróżniającą te usługi od audytu sprawozdań finansowych jest przeprowadzenie audytu i wydanie opinii jedynie o części sprawozdania finansowego np. o części przedstawiającej środki trwałe lub zapasy. Zarówno procedura wykonania takiej usługi jak i opinia audytora są podobne jak w przypadku audytu sprawozdania finansowego. Z tego powodu zalecamy naszym klientom, aby usługa taka świadczona była przez tego samego audytora, który wcześniej zbadał całe sprawozdanie finansowe, co pozwala uniknąć kosztów związanych z ponownym przeprowadzaniem szerokich procedur audytorskich.
 

 

 

 

Jako dokumenty końcowe, klient otrzymuje:

 

 

  • opinię biegłego rewidenta
  • raport biegłego rewidenta
  • do Zarządu (jeżeli stwierdzimy potrzebę jego sporządzenia)
  • list do Rady Nadzorczej (jeżeli stwierdzimy potrzebę jego sporządzenia)